Liečiteľ Juraj z Bratislavy prezradil, čo najviac trápi Slovákov: Žiadna choroba nie je náhoda!

Liečiteľ Juraj Schmida
Liečiteľ Juraj Schmida

16.4.2015 o 10:00
BRATISLAVA – O zážitku, ktorý ho priviedol k liečiteľstvu, nerád hovorí. Ľudia by mu totiž neverili a považovali by ho za blázna. Napriek tomu už tento vysoký bradatý muž pomohol tisíckam ľudí. Na osobnej návšteve u Juraja Schmidu sme sa dozvedeli, v čom tkvie tajomstvo zdravia.

 

Juraj Schmida sa liečiteľstvu venuje už niekoľko rokov. V centre Bratislavy na Šancovej ulici vytvoril oázu pokoja, v ktorej ľuďom pomáha nájsť riešenia vnútorných konfliktov. On je kompas, ale vydať sa tým správnym smerom musí každý sám za seba, vysvetľuje každému, kto chce postúpiť vnútornú premenu.

 

„Väčšina ľudí dnes stále ešte verí, že choroba je telesná porucha, ktorá nás postihuje úplne náhodou a iného zasa náhodou ušetrí,“vysvetľuje nám liečiteľ Juraj Smida a dodáva, že „samotná choroba je predovšetkým disharmóniou vo vedomí človeka a jej hlbším zmyslom je, aby sa človek spamätal, načúval svojmu vnútru a zmenil správanie a myslenie, kým je čas.“

 

Liečiteľ Juraj, ako ho ľudia oslovujú, pracuje s kozmickou energiou pomocou rúk alebo mysle. „Modelujem novú auru zdravého tela. Tá potom formuje organizmus človeka a pôsobí aj klinicky, keď uzdravuje jeho vnútorné orgány,“ spresňuje. Energiu dokáže posielať aj na diaľku, keď je to nutné. Počas svojho liečiteľského poslania už pomohol tisíckam chorých. Denne prijme niekoľko telefonátov od ľudí, pre ktorých je jedinou nádejou. Liečiteľova pomoc sa dotýka tak astrálneho tela človeka, ako aj celého energetického a jeho klienti pri uzdravovaní cítia podivné teplo alebo magnetizmus, opisuje.

Slováci majú ťažkú myseľ

Z celého Slovenska za liečiteľom Jurajom chodia najmä ľudia so psychickými problémami trpiaci depresiami, panickým strachom či chorobami rôznych vnútorných orgánov. „Rakovinu liečim len do druhej fázy choroby, ďalej to ani neskúšam, lebo často vidím, že človek má mať rakovinu. Že nepochopil zmysel života. Každému, komu pomáham, poskytujem duchové príčiny chorôb. Tie si však musí uvedomiť každý sám,“ hovorí bratislavský liečiteľ. „V prvom rade musí človek zmeniť myslenie, až potom môže vykonávať skutky,“ dodáva.

Liečiteľ Juraj má okrem domácej klientely aj veľa zahraničných návštev. „Česi sú často oveľa komunikatívnejší ako Slováci,“ porovnáva. Slováci sa podľa jeho slov chcú hlavne vyliečiť, ale ostatné ich veľmi nezaujíma. „U Slovákov je doslova viditeľná historická ubiedenosť mysle. Máme veľmi slabé národné sebauvedomenie, nectíme si históriu a pošliapali sme si odkazy našich významných predkov. A to sa premieta aj v každodennom živote. Nikto nikoho nezaujíma, každý sa stará len o to, čo má a nemá,“ uvažuje.

Človek musí mať v hlave blažené ticho

Vo svojej liečebni má Juraj Schmida veľký obraz s výjavom Márie Magdalény a niekoľko sôch anjelov. Miestnosť zvyčajne napĺňa príjemná upokojujúca hudba. Dôležitým predpokladom úspešného uzdravenia je ticho v hlave, upozorňuje liečiteľ. „Predmety v miestnosti slúžia na psychické navodenie blaženého ticha v hlave. Aby človek počul svoje vyššie ja, je potrebné upokojiť mozog,“ hovorí Bratislavčan, ktorý na otázku o talizmanoch odpovedá jednoznačne: „Mojím talizmanom je láska.“

 

Každý človek má podľa liečiteľa Juraja minimálne jednu ochrannú bytosť, ktorá ho sprevádza životom - ten je odrazom nášho minulého života. Ak malé dieťa trpí chorobami, znamená to, že je to vďaka karme, ktorú prijalo ešte v astrálnom svete. „Priateľov aj nepriateľov si vyberáme na základe minulého života,“ objasňuje s tým, že nepriateľom sa musíme naučiť odpúšťať, lebo tým vlastne odpúšťame sebe. Často sa stáva, že sa stretávame s ľuďmi z minulého života a prezradí nám to intuícia, keď sa pri niekom cítime nezvyčajne dobre alebo zle. Je to človek, ktorý bol v predchádzajúcom živote s nami a pomáhal nám, alebo, naopak, ubližoval. „Ľudí stretávame, aby sme si niečo odovzdali a nie sú to náhody.“

 

Na návštevu chodí k liečiteľovi Jurajovi veľa ľudí, no niektorí z nich len zo zvedavosti. Chodia za ním dokonca aj lekári, keď sa potrebujú poradiť s liečbou nevyliečiteľných pacientov a liečiteľ s humorom dodáva, že ženy sú často duchom vyspelejšie ako muži. Myseľ je podľa neho tvorca a človek sa stáva tým, čo napĺňa jeho duchovný svet. Dôležité je milovať, ale aj sám seba. „Držím sa toho, čo hovoril Ježiš. Najvyšší je ten, kto je služobníkom blížneho svojho. Cirkev však nepochopila jeho ďalšie posolstvo a uvádza ho s negáciou – čo nechceš, aby iní robili tebe, nečiň ani ty im. Ale on tvrdil, že čo chceš, aby tebe iní robili, sám im čiň,“ vysvetľuje liečiteľ.

 

Telo nám chorobu naznačuje už od začiatku

„Naše telo k nám neustále niečo hovorí a naznačuje. Príznak nám pomáha rozoznať nedostatok vo vedomí, ktorý sa premietol na fyzickú rovinu a núti nás k ďalšiemu kroku nášho rozvoja. O uzdravení môžeme hovoriť len vtedy, ak sme dokonalejší než predtým,“pokračuje Juraj Schmida v osvetľovaní toho, čo musí pochopiť človek na ceste k uzdraveniu. „Nech je choroba v akomkoľvek štádiu, vždy za ňou stojí nejaký nevyriešený problém, neschopnosť alebo nechuť reagovať správne na určité požiadavky života. Príznak choroby nás teda upozorňuje na chybný duchovný postoj a nabáda k náprave.Ak príznak ignorujeme, vyšle k nám bolesť a tá upozorní na posolstvo. Pokiaľ toto posolstvo odmietame prijať, môže nasledovať až smrť,“ s vážnosťou dodáva liečiteľ Juraj, podľa ktorého samotná liečba vonkajších príznakov nevedie k úplnému uzdraveniu a potlačená choroba môže vypuknúť nanovo. Uzdraviť musí človek nielen telo, ale aj ducha.

Ako na záver dodáva známy bratislavský liečiteľ, choroba je šanca, nie rozsudok. My sa jej musíme chopiť. „Asi 30 percent telesných narušení je osudovo podmienených, ktoré sme si vytvorili ako nutnú lekciu. Ostatných 70 percent si spôsobujeme z nevedomosti, pohodlnosti alebo zlým myslením.“ Keď vzniká choroba, na začiatku sa môže prejavovať ako nervozita, napätie, či holdovanie neduhom ako fajčenie a alkohol. Keď nás život neteší, môžu prepuknúť problémy aj na fyzickej úrovni: „Každá myšlienka vyvolá v tele určitý chemický proces, pri ktorom vznikajú látky jej zodpovedajúce, napríklad smútok alebo radosť. Preto by sme sa mali zbavovať aj duchovných jedov. Čím je človek otvorenejší v tejto komunikačnej rovine, tým menej dochádza k prejaveniu telesného príznaku. Zmysel života je totiž v tom, aby sme pochopili seba samého ako konajúci prvok, ako príčinu a prevzali za to zodpovednosť,“ uzavrel liečiteľ Juraj Schmida.

 

Zdroj:

https://www.topky.sk/cl/13/1468369/Liecitel-Juraj-z-Bratislavy-prezradil--co-najviac-trapi-Slovakov--Ziadna-choroba-nie-je-nahoda


 Späť na články

Galéria

Facebook

Save
Cookies user prefences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Iframes
MS Telemetry
Accept
Decline